FANDOM


James Abram Garfield, photo portrait seated

James Garfield

James Abram Garfield (19 XI 1831 Moreland Hills, Ohio – 19 IX 1881 Elberon, New Jersey) oli Ameerika Ühendriikide 20. president. Enne kodusõda töötas Garfield õpetajana ja Western Reserve Eclectic Institute'i kolledžis rektorina. Kodusõja puhkedes liitus Garfield Uniooniga, kus ta tõusis esile juhioskuste poolest ja ülendati kindralmajoriks. Garfield lahkus armeest president Lincolni taotlusel 1863 ja oli seejärel Esindajatekoja liige 1881. aastani.

Garfield mõrvati vaid paar kuud pärast ametisse asumist. Presidendiks tõusis asepresident Chester A. Arthur. Garfieldi kiideti sel perioodil heaks tugeva avaliku teenistuse reformi toetamise eest.

Lisaks laiendas Garfield Pythagorase teoreemi suvalistele kolmnurkadele.


Ameerika Ühendriikide presidendid
Washington • J. Adams • Jefferson • Madison • Monroe • J. Q. Adams • Jackson • Van Buren • W. Harrison • Tyler • Polk • Taylor • Fillmore • Pierce • Buchanan • Lincoln • A. Johnson • Grant • Hayes • Garfield • Arthur • Cleveland • B. Harrison • Cleveland • McKinley • T. Roosevelt • Taft • Wilson • Harding • Coolidge • Hoover • F. Roosevelt • Truman • Eisenhower • Kennedy • L. Johnson • Nixon • Ford • Carter • Reagan • G. H. W. Bush • Clinton • G. W. Bush • Obama • Trump
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.