FANDOM


New York Ice trade colour

Jääkaubandus New Yorgi ümbruses. 30. augustil 1884 ajakirjas Harper's Weekly ilmunud illustratsioon

Jääkaubandus oli 19. sajandi tööstusharu, mis tegeles Ameerika Ühendriikide idarannikul ja Norras jäätükkide väljalõikamise, nende transpordi ja müügiga. Jäätükid lõigati välja järvede ja jõgede jääkattest, paigutati seejärel lattu enne, kui saadeti laeva, praami või rongiga lõppsihtkohta maailma eri osadesse. Jääkaubandus muutis revolutsiooniliselt USA liha-, köögiviljade- ja puuviljadetööstust. Jääkaubanduse tõrjus 20. sajandi alguses välja kunstjää tootmisviisi leitutamine.

Kaubandusharule pani aluse 1806. aastal Uus-Inglismaa ettevõtja Frederic Tudor. Jääkaubandus oli äärmiselt oluline USA idarannikul ja Norral, kuid see toimis ka teistes riikides, näiteks Prantsusmaal ja Šveitsis. Jäätarbimine suurenes suurtes USA linnades, näiteks New Yorgis ja Philadelphias, kuumade suvede ajal. Lisaks kasutati jääd külmvagunites. Kuna Ameerikas hakkas jääeksport 1870. aastatel vähenema, tõusis rahvusvahelisel turul esile Norra.

Jääkaubanduse tippajal 19. sajandi lõpus töötas selles kaubandusharus umbes 90 000 inimest. Norra eksportis aastas ligi tonni jääd. Jääkaubandus kadus lõplikult pärast Esimest maailmasõda.