FANDOM


Inglise keel on indoeuroopa keelkonda germaani keelerühma kuuluv keel. Tänapäeval on inglise keel globaalne lingua franca.

Keel on saanud nime germaani rahva anglide järgi, kes rändasid praeguse Suurbritannia alale, mis sai hiljem tuntuks Inglismaana. Inglise keel on välja kujunenud enam kui 1400 aasta pikkuse perioodi jooksul. Inglise keele kõige varasem vorm oli alates 5. sajandil levima hakanud vanainglise keel, mis kujunes välja anglo-friisi keeltest. Vanainglise keelt kasutati kuni 11. sajandi teisel poolel aset leidnud normannide sissetungini. Pärast seda hakkas keel suuresti muutuma: käände- ja pöördelõpud kadusid ning kinnistus kindel sõnajärg. Seejärel väljakujunenud keskinglise keel sai mõjutusi prantsuse keelest. Inglis keel hakkas praegust kuju võtma alates 15. sajandi lõpust seoses trükipressi levikuga, Kuningas Jamesi piibli trükkimise ning häälduse muutumisega.

Inglise keel on paljudes riikides ametlikus või de facto keeleks, sh Suurbritannias, USA-s, Kanadas, Austraalias, Iirimaal, Uus-Meremaal, paljudes Lääne-India riikides ja üle 50 teises riigis. Inglise keel on kõnelejate arvu poolest mandariinihiina ja hispaani keele järel maailmas kolmas. Emakeelena kõnelejaid 359 miljonit (2010. aasta seisuga), teise keelena 900–1500 miljonit (1997). Emakeelena on kõnelejaid kõige rohkem USA-s (256 miljonit), Suurbritannias (58 miljonit), Kanadas (19 miljonit) ja Austraalias (15 miljonit).

Grammatika Edit

Inglise keeles on neli suurt sõnade rühma: nimisõnad (nouns), tegusõnad (verbs), omadussõnad (adjectives) ja määrsõnad (adverbs).

Nimisõnad liigitatakse üldnimedeks (common nouns) ja pärisnimedeks (proper nouns). Teise liigituse järgi jagunevad nimisõnad meeleliselt tajutavateks konkreetseteks (concrete nouns) ja meeltega tajumatuteks abstraktseteks nimisõnadeks (abstract nouns). Grammatiliselt on võimalik nimisõnad veel jagada ainesõnadeks ehk loendamatuteks (mass nouns) ja asjasõnadeks ehk loendatavateks nimisõnadeks (count nouns).

Nimisõnade mitmuste puhul lisandub sõna lõppu üldjuhul järelliide -s, kuid on ka erandeid, näiteks manmen ('mees, mehed'), woman - women ('naine, naised', footfeet ('jalg, jalad'), fishfish ('kala, kalad'), ox - oxen ('härg, härjad'), knifeknives ('nuga, noad') ja mousemice ('hiir, hiired'). Osade nimisõnade puhul on säilinud ladina- või vanakreekakeelne mitmus, näiteks cactuscacti ('kaktus, kaktused') ja fungifungus ('seen, seened').

Lisaks on olemas eessõnad (prepositions), mis asendavaid ühtlasi käändeid, asesõnad (pronouns), determinatiivsed asesõnad (determiners), sidesõnad (conjunctions) ja hüüdsõnad (interjections).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.