FANDOM


Hemofiilia on kaasasündinud pärilik haigus, mille korral puudub inimesel üks vere hüübimiseks vajalikest valkudest.

Naised on haigust tekitava geenidefekti kandjad, aga haigestuvad mehed.

Hemofiilikuid on Eestis umbes 90, raskeid hemofiiliavorme on seejuures diagnoositud 28 patsiendil. Samas on rasked haiged ka need hemofiilikud, kellel küll faktori taseme järgi on diagnoositud keskmine või kerge hemofiilia vorm, kuid kes vajavad pidevalt ravi ning kelle tervislik seisund (liigesed, kasvavad haigused jne) on raske.