FANDOM


Motion Picture Production Code

Haysi koodeksi põhikirja tiitelleht

Haysi koodeks (Hays Code, ametlikult Motion Picture Production Code) oli aastatel 19301968 oli USA filmidele seatud koodeks, mis kehtestas filmitootjatele enesetsensuuri.

Koodeks sai nime Ameerika Filmiliidu presidendi Will H. Haysi järgi, kes juhtis koodeksi välja töötamist.