Harry Truman

Harry S. Truman (8 V 1884 Lamar, Missouri – 26 XII 1972 Kansas City, Missouri) oli 33. Ameerika Ühendriikide president (1945–1953). Ta oli 1944 president Franklin Roosevelti lõplik kaaskandidaat, Trumanil õnnestus saada presidendiametisse 12 IV 1945, kui Roosevelt suri pärast kuid kestnud tervise halvenemise tõttu. Trumani valitsusjal õnnestus USA-l edukalt lõpetada Teine maailmasõda; konflikti tagajärjel pingestusid suhted Nõukogude Liiduga, tähistades Külmasõja algust.


Ameerika Ühendriikide presidendid
Washington • J. Adams • Jefferson • Madison • Monroe • J. Q. Adams • Jackson • Van Buren • W. Harrison • Tyler • Polk • Taylor • Fillmore • Pierce • Buchanan • Lincoln • A. Johnson • Grant • Hayes • Garfield • Arthur • Cleveland • B. Harrison • Cleveland • McKinley • T. Roosevelt • Taft • Wilson • Harding • Coolidge • Hoover • F. Roosevelt • Truman • Eisenhower • Kennedy • L. Johnson • Nixon • Ford • Carter • Reagan • G. H. W. Bush • Clinton • G. W. Bush • Obama • Trump • Biden
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.