FANDOM


Harpy

Harpüia

Harpüiad (kreeka ἅρπυια harpyiai "röövimishimulised") on vanakreeka mütoloogias naisenäo ning linnutiibade ja -küünistega olendid.

Harpüiad olid algselt vaimud. Varases Vana-Kreeka kirjanduses, sh Homerose ja Hesiodose lugudes olid nad tuulevaimud ning neid ei kujutatud koletislikena. Ühe müüdi järgi rüvetasid aga koletud harpüiad pimeda kuninga Phineuse toitu, seni kuni Borease pojad, argonaudid Kalais ja Zetes nad minema kihutasid.

Harpüiasid on kujutatud mitmel pool sümboolikas, näiteks Liechtensteini vapil.