FANDOM


Haida lang

Haida keele leviala

Haida keel on sugulaskeelteta keel, mida kõnelevad Põhja-Ameerika läänerannikul Kanadale kuuluvatel Kuninganna Charlotte'i saartel ja Alaska osariigi Walesi Printsi saarel elav haidade rahvas.

Haida keel kuulub väga ohustatud keelte hulka, kuna seda kõneleb emakeelena vaid umbes 20 eakat inimest. 1770. aastatel oli keele kõnelejaid aga umbes 15 000, kuid haidasid tabanud epideemiad hävitasid rahva peaaegu täielikult.

Haida keel jaguneb põhja- ja lõunahaida keeleks. Haida keeles on 46 konsonanti ja ainult kolm vokaali.

Haida keeles puuduvad omadussõnad ja tõelisi kaassõnasid on vaid mõni. Omadussõnasid väljendatakse tegusõnade kaudu, näiteks láa – 'hea olema'.

Kuigi haida keelt peetakse isolaatkeeleks, arvatakse see mõnikord naa-dene keelkonda.

Välislingid Edit