FANDOM


Hüpsotermomeeter on seadis, millega mõõdetakse maakoha kõrgust üle merepinna. Koosneb piirituslambist, destilleeritud vee anumast ja termomeetrist. Seadise tegevus põhineb selles, et keeva vee auruõhk on võrdne õhu välissurvega. Määranud vee tempera-tuuri, leitakse spetsiaalsete tabelite abil aururõhk sellel temperatuuril ja seega ka õhurõhk ning sellele vastava maakoha kõrgus.

Välislingid Edit