FANDOM


Golodomor oli 1932.–1933. aasta näljahäda Ukrainas.

Erinevatel andmetel hukkus 3–10 mln inimest.

Selle põhjuseks peetakse Ukrainas eelkõige Nõukogude Liidu tegutsemist: Ukraina toidutagavarade kokkukorjamist, sundkollektiviseerimist, eraomandi kaotamist.

Näljahäda mälestuseks on 29. oktoober kuulutatud Ukrainas rahvuslikuks leina ja protesti päevaks.

Sõna "golodomor" koosneb ukrainakeelsetest sõnadest 'nälg' ja 'katk' ning tähendab surma nälja läbi.

Näljahäda ulatuslikkusest ja põhjustest hakati Ukrainas avalikult rääkima 1980. a-te lõpus avalikustamispoliitika ajal.

Esimese avaliku monumendi Golodomori ohvritele püstitas 1983 Kanadas Ukraina eksiilkogukond. Tänapäeval on neid kõikjal üle Ukraina.