FANDOM


Eostaimed on taimed, mis paljunevad eoste abil, ilma õite ega seemneteta. Nendeks on samblad, samblikud, sõnajalad ja vetikad. Eostaimedel vastavad seemnetaimed.

Eostaimi oli varem tunnustatud taimede riigi rühmaks. Carl von Linné jagas taimed 24 klassi, millest üheks oli "Cryptogamia". Sinna kuulusid kõik "varjatud" paljunemisega taimed. Ta jagas klassi "Cryptogamia" neljaks seltsiks: vetikad, samblad, sõnajalad ja seened. Seeni peetakse tänapäeval eraldi riigiks, mis on pigem lähemalt suguluses loomade kui taimedega.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.