FANDOM


Erpenwald - John Speed

Eorpwaldi mõrva kujutav kujutletav joonistus John Speedi 1611. aasta teosest Saxon Heptarchy.

Eorpwald, ka Erpenwald või Earpwald (valitses u. 624. a-st, mõrvati u. 627 või 632), oli East Anglia kuningas. Tema isa oli Rædwald, kes valitses u. 599 – u. 624. Eorpwald oli East Anglia dünastia Wuffingate liige, mis sai nime poolajaloolise kuninga Wuffa järgi.

Eorpwaldi elust ja tema lühikesest valitsemisajast on vähe teada, kuna East Anglia kuningriigi ajalooallikaid on vähe säilinud. Peamine Eorpwaldi kohta käiv teava pärineb Bede 8. sajandi teosest "Inglise rahva kirikuajalugu". Vahetult pärast kuningaks saamist omandas Eorpwald kristliku õpetuse ja ristiti 627 või 632. Veidi pärast pöördumist ristiusku mõrvas ta paganlik aadel Ricberht, kes võis saada ta pärijaks ja valitses kolm aastat. Eorpwaldi mõrva motiiv oli ilmselt poliitiline, samuti religioosne. Ta oli esimene varajane Inglise kuningas, kes suri oma kristliku usu tõttu ja hiljem kuulutatai ta pühakuks ja märtriks.