FANDOM


Ellipsoide

Ellipsoid, mille a = 4, b = 2 ja c = 1.

Ellipsoid on teist järku pind, mille võrrad on sobivalt valitud ristkoordinaadistikus:

Fca4cd32dfd50b31270871d1cdcd294a, kus x, y ja z on ellipsoidi suvalise punkti kooridinaadid ning a, b ja c on positiivsed reaalarvud.

a, b ja c on ellipsoidi pooltelgede pikkused.

Erijuhul, kui kahe pooltelje pikkus on võrdne, moodustab ellipsoid pöördpinna, mis tekib ellipsi pöörlemisel ümber ühe pooltelje. Kui ellipsoidi kõigi pooltelgede pikkus on võrdne, moodustab ellipsoid sfääri.

Ellipsoidi ruumala arvutatakse järgmise valemi kaudu:

968c82038157e48abac526acb5d30a51