FANDOM


Ülemselts dinosaurused

"Dinosauruste luude kivistisi teati juba vanaaja Hiinas, kus neid peeti draakoni jäänusteks. Euroopas tehti esimene dokumenteeritud dinosauruseluu kivistise leid 1676. Oxfordi ülikooli professor Robert Plot, kellele suurt kivistist näidati, hindas õigest, et tegemist oli reieluuga. Kuid ta arvas, et luu pärines roomlaste poolt Inglismaale toodud lahingelevandilt. Hiljem muutis ta oma arvamust ja väitis, et luu pidi kuuluma hiiglasele. Alles 19. saj-il jõuti tõdemuseni, et nn Ploti luu pärines mõnelt iidselt roomajalt. Briti paleontoloog Richard Owen võrdles 1842. aastal Ploti luud sarnaste leidudega ja avastas, et need kuulusid ühele ja samale liigile. Ta nimetas liigi dinosauriaks kreekakeelsete sõnade järgi, mis tähendavad kohutavat sisalikku.

Türannosaurus (Tyrannosaurus rex) määratleti liigina 1906." (Imeline Ajalugu, mai 2014).

Kuigi Saurolophus angustirostris'e isendeid oli avastatud palju ei olnud need kuni 2011. aastani Saurolophus osborni'ga eraldatud selgelt eri liikideks.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.