FANDOM


Christian Science (ingl 'kristlik teadus') on usuline liikumine, mille algatas Mary Baker Eddy USA-s Bostonis 1875. Ta väitis oma teoses "Science and Health with Key to the Scriptures", et haigus on pettekujutlus, mida saab parandada palvetades. Usulise liikumise ideestik põhineb hingelisel ja vaimsel tervenemisel.

20. sajandil oli Christian Science üks kiiremini levivad religioone USA-s, mil 1936 oli sel ligi 270 000 liige. Tänapäeval on usul hinnanguliselt USA-s 100 000 ja mujal maailmas 400 000 järgijat.

1908. aastast antakse välja ajalehte "The Christian Science Monitor", mis on võitnud seitse Pulitzeri preemiat.