FANDOM


Burjaadid on mongoli rahvas Põhja-Aasias Baikali ümbruses.

Kõnelevad mongoli keelte rühma kuuluvat burjaadi keelt.

Enamik burjaate elab Venemaal (461 389, 2010 a-l), kellest enamus elab Vene Föderatsiooni Burjaadi Vabariigis (272 910). Burjaadid elavad ka Irkutski oblastis (80 565) ja Taga-Baikali krais (70 457), samuti Mongoolias (64 900). Viimasel ajal on burjaadid elama asunud ka kaugemale, nt u 300 burjaati elab Ukrainas ja 100 USA-s.

17. sajandini olid burjaadid rändkarjakasvatajad, hiljem hakkasid vene asukate mõjul järjest suuremal määrel maaviljelusega tegelema.

Enamus burjaate on usult budistid, aga on ka šamanismi ja õigeusu järgijaid.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.