FANDOM


Burjaadid on mongoli rahvas Põhja-Aasias Baikali ümbruses.

Kõnelevad mongoli keelte rühma kuuluvat burjaadi keelt.

Enamik burjaate elab Venemaal (461 389, 2010 a-l), kellest enamus elab Vene Föderatsiooni Burjaadi Vabariigis (272 910). Burjaadid elavad ka Irkutski oblastis (80 565) ja Taga-Baikali krais (70 457), samuti Mongoolias (64 900). Viimasel ajal on burjaadid elama asunud ka kaugemale, nt u 300 burjaati elab Ukrainas ja 100 USA-s.

17. sajandini olid burjaadid rändkarjakasvatajad, hiljem hakkasid vene asukate mõjul järjest suuremal määrel maaviljelusega tegelema.

Enamus burjaate on usult budistid, aga on ka šamanismi ja õigeusu järgijaid.