FANDOM


Burgundid on idagermaani hõim, kes võisid rännata Mandri-Skandinaaviast Bornholmi saarele, ja sealt edasi Mandri-Euroopasse.

279 sõdisid roomalastega, see-järel alemannidega. 406 said roomlastelt loa asuda Gallia piiriäärsetele aladele. Rajasid 5. sajandi alguses Reini äärde varafeodaalse kuningriigi (pealinn Worms), mille hävitasid 436 hunnid. Sajandi keskel rajasid Rhône'i jõgikonda uue kuningriigi (pealinn Lyon), mis liideti 534 Frangi riigiga.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.