FANDOM


Burakuminid on Jaapani suurim vähemusrahvus. Ametlikel andmetel elab neid riigis 1 157 000, kuid hinnanguliselt võib nende arv ulatuda 2-3 mln-i. ¾ nendest elab maapiirkondades.

Burakuminid on väljaheidetud grupp Jaapani alam-ühiskonnas. Ajalooliselt on neid taga kiusatud. Algselt olid väljaheidetud kogukond Jaapani feodaal ajal. Nende ametid on ebapuhtad ja rüvedad (nt timukas, surnumatja, tapamaja tööline, lihunik või parkal) ning selle tõttu on neid häbistatud.

Traditsiooniliselt elavad eraldi väikestes külades või getodes.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.