FANDOM


Brownianmotion5particles150frame

See simulatsioon kujutab viie osakese (kollases) põrkumist 800 teise osakesega. Kollased osakesed jätavad maha viis juhuslikku liikumist, ühel neist on punane kiiruse vektor.

Browni liikumine on osakeste, nt vedelik või gaasis hõljuvate disperssete aineosakeste kaootiline liikumine. Browni liikumist põhjustavad vaadeldavate osakeste ja ümbritsevate molekulide juhuslikud kokkupõrked. Intensiivsus suureneb temperatuuri tõustes ja kahaneb vaadeldavate osakeste mõõtmete suurenedes.

Browni liikumine on nimetatud šoti botaaniku Robert Browni järgi.