FANDOM


Bostancı guard

Bostandži, joonistus 19. sajandi algusest

Bostandži (türgi bostancı, otsene vaste 'aednik') oli õuevahtkondlane Osmanite riigi sõjaväes. Nad kaitsesid sultani paleed ja selle õud.

Osa bostandžisid olid ka õueteenijad, nad hoolitsesid sultani heaolu eest.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.