FANDOM


Pach Brothers - Benjamin Harrison

Benjamin Harrison (1896)

Benjamin Harrison (20. august 1833 North Bend, Ohio – 13. märts 1901 Indianapolis, Indiana) oli Ameerika Ühendriikide 23. president (1889–1893). Ta oli üheksanda presidendi William Henry Harrisoni pojapoeg.

Enne presidendiaega teenis Harrison kodusõjas Uniooni armees vabatahtlikuna. Pärast kodusõja lõppu kandideeris kaks korda edutult Indiana kuberneri kohale. 1881 valiti ta Senatisse. Senatis kaitses ta kohalike elanike huve raudtee laienemise vastu ja oli vastu hiinlaste sisserännet piiravale seadusele.

Harrison tõusis presidendiks 1888. aastal vaatamata sellele, et vastaskandidaat Grover Cleveland sai rohkem hääli.


Ameerika Ühendriikide presidendid
Washington • J. Adams • Jefferson • Madison • Monroe • J. Q. Adams • Jackson • Van Buren • W. Harrison • Tyler • Polk • Taylor • Fillmore • Pierce • Buchanan • Lincoln • A. Johnson • Grant • Hayes • Garfield • Arthur • Cleveland • B. Harrison • Cleveland • McKinley • T. Roosevelt • Taft • Wilson • Harding • Coolidge • Hoover • F. Roosevelt • Truman • Eisenhower • Kennedy • L. Johnson • Nixon • Ford • Carter • Reagan • G. H. W. Bush • Clinton • G. W. Bush • Obama • Trump
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.