FANDOM


LakshadweepIsland

Asustamata saar Lakshadweepis

Desertisland

Inimtühi saar Belaus

Asustamata saar on saar, millel puudub püsiv inimasustus. Paljudel asustamata saartel puudub magevee allikas. Paljud asustamata saared on liiga väiksed, et seal elada. Osad neist on looduskaitsealad ja teised eraomandis.

Maailma suurim asustamata saar on Devon Kanada Arktika saarestikus. Devoni saare pindala on 55 247 km², mis on võrreldav Horvaatia pindalaga.

Asustamata saari on kujutatud paljudes filmides või romaanides, kuhu on sattunud merehädaline. Merehädalis(t)e seiklustest inimtühjal saarel jutustab robinsonaad. Esimene teadaolev romaan, mille tegevus leidis aset asustamata saarel, oli araabia kirjaniku Ibn Tufaili 12. sajandist pärit teos "Elav ärganu poeg" ("Hayy ibn Yaqdhan"). See jutustab noorest mehest, kes kasvab üles üksikul saarel. Ilmselt tuntuim selle žanri teos on Daniel Defoe "Robinson Crusoe".

Asustamata saar sümboliseerib ka ettekujutust "paradiisist".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.