FANDOM


Anarhism on ühiskondlik-poliitiline vool, mis eitab igasugust riigivõimu. See sai alguse Euroopas 19. sajandi teisel poolel ning see seadis eesmärgiks igasuguste valitsusvormide kukutamise kõike käepäraseid vahendeid kasutades, sealhulgas vägivalda.

Anarhismi juured ulatuvad osaliselt keskaega, mil tegutses näiteks anabaptistide liikumine.

Suure panuse anarhismi ideoloogia väljatöötamisele andsid teiste seas William Godwin, Max Stirner, Mihhail Bakunin ja Pjotr Kropotkin.

Anarhism arenes mitmes suunas, millest mõni, näiteks eriti Hispaanias, Prantsusmaal ja Itaalias levinud anarhosündikalism, pööras rohkem tähelepanu ametiühingute tegevusele ning teised atentaatide korraldamisele võimuladviku vastu, et luua sel viisil ebastabiilsust, vähendada rahva seas usku võimuorganitesse ja innustama rahvast mässule. Sajandivahetuse ümbruses korraldasid anarhistid atentaadi mitmele tuntud Euroopa riigipeale, teiste seas Vene keiser Aleksander III-le, Prantsusmaa president Marie François Sadi Carnot'le, Austria keisrinna Elisabethile, Itaalia kuningas Umberto I-le ja USA president William McKinleyle. Rahvaülestõusude või suuremate mässudeni anarhistid seda teed mööda ei jõudnud.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.