FANDOM


Algonquian langs

Algonkini keelte levik enne eurooplaste saabumist

Algonkini keeled on algonkini-ritva keelkonda kuuluv keelte rühm, kuhu kuuluvad mitmed Põhja-Ameerika põlisrahvaste kõneldavad keeled. Paljud sellesse keelkonda kuuluvad keeled on ohustatud või väljasurnud.

Algonkini keeli kõnelevad algonkinid on levinud Kaljumäestikust Põhja-Ameerika idarannikuni. Algkeelt, millest kõik algonkini keeled pärinevad, kõneldi 2500–3000 aastat tagasi, kuid keeleteadlased ei ole üksmeelel selles osas, kus seda keelt kõneldi.

Keeled Edit

Tasandiku algonkini keeled
Keskalgonkini keeled
Idaalgonkini keeled