FANDOM


Flag of Ayyubid Dynasty

Aijubiidide lipp

AyyubidGreatest

Aijubiidid dünastia suurim ulatus Saladini võimul oleku ajal 1188. aastal

Aijubiidid oli kurdi päritolu moslemite dünastia, mille asutas Saladin. Selle tuumikala asus Egiptuses.

Dünastia valitses 12.13. sajandil suurt osa Lähis-Idast. Saladin oli Fatimiidide Egiptuse vesiir kuni 1171. aastani, mil ta Fatimiidide võimule lõpu tegi. 1174. aastal kuulutas ta end pärast Aijubiidide valitseja Zengidide sultani Nur ad-Dini surma sultaniks. Aijubiidid laiendasid järgmisel kümnendil vallutussõdadega oma mõjuvõimu ja 1183. aastaks hõlmasid nende alad Egiptuse, Süüria, Põhja-Mesopotaamia, Hidžazi, Jeemeni ja Põhja-Aafrika ranniku kuni tänapäevase Tuneesia piirideni. 1187. aastal langes suur osa Jeruusalemma kuningriigist pärast Hattini lahingut Saladini kätte. Ristisõdijad saavutasid Palestiina ranniku üle uuesti üle kontrolli 1190. aastatel.

Pärast Saladini surma võitlesid tema pojad võimu pärast riigis, kuid lõpuks kuulutas Saladini vend Al-Adil I end 1200. aastal sultaniks. 1230. aastatel üritasid Aijubiidide valitsejad Süürias Egiptusest iseseisvuda ning olid riigist lahus kuni sultan As-Salih riigi ühtsuse 1247. aastal taastas. Selleks ajaks olid kohalikud moslemite dünastiad Jeemenis, Hidžazis ja Mesopotaamia aladel eraldunud. Pärast As-Salihi surma 1249. aastal tõusis Egiptuses troonile Turan Šahh. Veidi aega hiljem võtsid trooni üle aga mameluki kindralid, kes olid edukalt tõrjunud ristisõdijate sissetungi Niiluse delta juurest. See lõpetas Aijubiidide võimu Egiptuses ning pärast seda kukkusid läbi an-Nasir Yusufi juhitud katsed riigi taastamiseks. 1260. aastal rüüstasid Aleppot mongolid ja kaotasid Aijubiidide võimu allesjäänud aladel. Mamelukid, kes tõrjusid mongolid pärast Aijubiidide dünastia hävitamist välja, säilitasid Aijubiidide valitsemise Hamas kuni selle viimase valitseja troonist tõukamiseni 1341. aastal.

Suhteliselt lühikese valitsusaja jooksul tõid Aijubiidid valitsetud aladele majandusliku õitsengu ja islamiriikides pöörati uuesti tähelepanu intellektuaalsele tegevustele. Sel perioodil suurenes jõuliselt sunniitide ülekaal piirkonnas.

Aijubiidide dünastia Egiptuse sultanidEdit

Saladin2

Aijubiidide rajaja Saladin, kelle valitsusajal jõudis riik oma tippu

Aastad Sultan
1174–1193 Saladin
1193–1198 al-Aziz
1198–1200 al-Mansour
1200–1218 Al-Adil I
1218–1238 Al-Kamil
1238–1240 Al-Adil II
1240–1249 As-Salih
1250–1254 Al-Ashraf