FANDOM


Õtõk-Küöl on küla (selo) Venemaal Sahhas, Tatta ulussi keskus. Asub Kesk-Jakuutia madaliku idaosas Aldani lisajõe Tatta vasakul kaldal Jakutskist 255 km idas. Elanikke 6577 (2013); 2002 oli 6267, 1989 5658, 1979 4118. Üle 95% elanikest moodustavad jakuudid. Küla on nime saanud lähedal asuva järve järgi, mille nimi tähendab jakuudi keeles 'püha järv'. 1930 sai küla vastloodud Aleksejevski ulussi keskuseks, 1990 muudeti selle nimi Tatta jõe järgi. Küla kahjustavad tihti üleujutused, viimati 2007. Majandus tugineb karja- ja hobusekasvatusel ning põllumajandusel ja puidutööstusel. Õtõk-Küöl asub Kolõma maantee ääres, millega on ühendus Jakutskiga.